Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.91: O určení názvu ulice „Šuhajova ulica“


Vyhlásené: 07.05.2007
Platné od: 22.05.2007
Uznesenie: 85

Dokumenty

Text VZN č.91 - 18,539  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulice "Šuhajova ulica" - 106,244  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky