Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.90: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Krásna


Vyhlásené: 07.05.2007
Platné od: 22.05.2007
Uznesenie: 84

Dokumenty

Text VZN č.90 - 17,342  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 19,824  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 13,955  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky