Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.89: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Juh


Vyhlásené: 08.03.2007
Platné od: 23.03.2007
Uznesenie: 33

Dokumenty

Text VZN č.89 - 17,117  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 125,07  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 58,287  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky