Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.88: O určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“


Vyhlásené: 08.03.2007
Platné od: 23.03.2007
Uznesenie: 32

Dokumenty

Text VZN č.88 - 22,777  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie ulíc "Ku hájovni" a "Vrchná" - 153,064  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky