Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.85: O dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva


Vyhlásené: 23.11.2006
Platné od: 01.01.2007
Uznesenie: 1246

Dokumenty

Text VZN 4.85 - 127,43  kB
Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za daň za parkovanie - 11,154  kB
Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b - 13,363  kB
Zrušené uznesením č. 362 z roku 2007 - 11,375  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky