Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.84: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Lorinčík


Vyhlásené: 08.11.2006
Platné od: 23.11.2006
Uznesenie: 1203

Dokumenty

Text VZN č.84 - 15,736  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 22,412  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 19,488  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky