Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.83: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Vyšné Opátske


Vyhlásené: 08.11.2006
Platné od: 23.11.2006
Uznesenie: 1202

Dokumenty

Text VZN č.83 - 15,748  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 20,801  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky