Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.64: O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia


Vyhlásené: 09.07.2003
Platné od: 01.01.2004
Uznesenie: 128

Dokumenty

Text VZN č.64 - 11,723  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 145 - 73,172  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky