Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.81: o určení názvu ulíc „Niklová ulica“, „Chrómová ulica“, „Zemianska ulica“, „Kubíková ulica“, „Močiarna ulica“ a „ulica Pri vagovni“


Vyhlásené: 13.09.2006
Platné od: 28.09.2006
Uznesenie: 1150

Dokumenty

Text VZN č. 81 - 3,32  kB
Príloha č.1 Geografické vyobrazenie Niklovej ulice a Chrómovej ulice - 277,785  kB
Príloha č.2 Geografické vyobrazenie Zemianskej ulice - 271,953  kB
Príloha č.3 Geografické vyobrazenie Kubíkovej ulice, Močiarnej ulice a ulice Pri vagovni - 254,158  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky