Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.80: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce


Vyhlásené: 13.09.2006
Platné od: 28.09.2006
Uznesenie: 1149

Dokumenty

Text VZN č. 80 - 2,012  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 51,83  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 15,873  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky