Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.79: O erbe a vlajke mestskej časti Košice-Sever


Vyhlásené: 13.09.2006
Platné od: 28.09.2006
Uznesenie: 1148

Dokumenty

Text VZN č. 79 - 2,121  kB
Príloha č.1 Grafické vyobrazenie erbu - 118,338  kB
Príloha č.2 Grafické vyobrazenie vlajky - 30,168  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky