Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.78: O čistote a o verejnom poriadku


Vyhlásené: 15.05.2006
Platné od: 30.05.2006
Uznesenie: 1037

Dokumenty

Text VZN č. 78 - 11,957  kB
Príloha k uzn.789/2009 Abecedný zoznam ulíc s grafickým vyobrazením - 1542,453  kB
Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 5.10.2009 - 65,43  kB
Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 2.4.2013 - 87,654  kB
Úplné znenie VZN č. 78 zverejnené 31.3.2015 - 90,994  kB

Zmeny a doplnky

Zmena v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1152
Zmena v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 83
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 546
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 737
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 789
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 329
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 380
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 447
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 551
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 640
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 18
Zmena VZN v r. 2016 na zaklade uznesenia č. 368

Mestské podniky