Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.77: O určení názvu ulíc „Nemessányiho“ a „Cesta do Hanisky“


Vyhlásené: 15.05.2006
Platné od: 30.05.2006
Uznesenie: 1032

Dokumenty

Text VZN č. 77 - 3,615  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky