Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.76: O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice


Vyhlásené: 15.05.2006
Platné od: 30.05.2006
Uznesenie: 1036

Dokumenty

Text VZN č. 76 - 10,389  kB
Vzor tlačiva k vyplneniu žiadosti o poskytnutie dotácie - 37,113  kB
Oznámenie o oprave chyby - 7,205  kB
Úplné znenie VZN č. 76 zverejnené 5.3.2013 - 59,48  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 190 - 263,426  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 225
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 361
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 379
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 717
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 933
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 740

Mestské podniky