Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.74: O režime užívania historickej časti mesta a o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta Košice


Vyhlásené: 11.05.2005
Platné od: 26.05.2005
Uznesenie: 721

Dokumenty

Text VZN č. 74 - 13,219  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 98 - 105,076  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky