Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.63: O miestnom poplatku za užívanie verejného priestranstva


Vyhlásené: 07.05.2003
Platné od: 01.06.2003
Uznesenie: 68

Dokumenty

Text VZN č. 63 - 11,627  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 70 - 44,078  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky