Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.1: O zimnej údržbe


Vyhlásené: 20.11.1991
Platné od: 15.12.1991

Dokumenty

Text VZN č. 1 - 12,104  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 33 - 9,014  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky