Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.2: O zakladaní, údržbe a ochrane zelene


Vyhlásené: 19.12.1991
Platné od: 19.12.1991

Dokumenty

Text VZN č. 2 - 15,877  kB
Zrušené uznesením č.797 zo dňa 16.12.2013 - 12,619  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky