Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.4: O Mestskom požiarnom zbore v Košiciach


Vyhlásené: 27.05.1992
Platné od: 11.06.1992

Dokumenty

Text VZN č. 4 - 4,803  kB
Zrušené uznesením č.167 zo dňa 28.6.2007 - 13,086  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky