Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.5: O státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice


Vyhlásené: 17.06.1996
Platné od: 02.07.1996

Dokumenty

Text VZN č.5 - 11,154  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky