Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.6: O kronike mesta Košice


Vyhlásené: 27.05.1992
Platné od: 27.05.1992

Dokumenty

Tetx VZN č. 6 - 7,631  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky