Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.7: O dražobnom poriadku


Vyhlásené: 27.05.1992
Platné od: 27.05.1992

Dokumenty

Text VZN č. 7 - 11,164  kB
Zrušené uznesením č.168 zo dňa 28.6.2007 - 14,43  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky