Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.8: O kontrole vykonávanej orgánmi mestskej samosprávy


Vyhlásené: 30.11.1992
Platné od: 14.12.1992

Dokumenty

Text VZN č. 8 - 17,877  kB
Zrušené uznesením č. 54 z roku 2011 - 47,195  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky