Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.9: O sprievodcovskej činnosti na území mesta Košice


Vyhlásené: 30.11.1992
Platné od: 31.05.1993

Dokumenty

Text VZN č. 9 - 9,865  kB
Zrušené uzn. MZ č. 614/2001 - 2,137  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky