Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.10: O ochrane mokradí na území mesta Košice


Vyhlásené: 25.01.1993
Platné od: 08.02.1993

Dokumenty

Text VZN č. 10 - 6,896  kB
Zrušené uznesením č.926 zo dňa 14.4.2014 - 12,053  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky