Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.62: O miestnom poplatku za pobyt v mieste sústredeného cestovného ruchu


Vyhlásené: 11.03.2003
Platné od: 01.04.2003
Uznesenie: 32

Dokumenty

Text VZN č. 62 - 8,131  kB
Zrušené a nahraddené VZN č. 69 - 7,246  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 527

Mestské podniky