Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.11: O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice


Vyhlásené: 21.01.1993
Platné od: 04.02.1993

Dokumenty

Text VZN č. 11 - 16  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 37 - 16,705  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky