Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.12: O zákaze prevádzkovania nepovolených hazardných hier na verejnosti prístupných miestach na území mesta Košice


Vyhlásené: 09.03.1993
Platné od: 25.03.1993

Dokumenty

Text VZN č. 12 - 3,531  kB
Zrušené uznesením č. 787 z roku 2009 - 13,305  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky