Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.13: O vydávaní povolení na zvláštne užívanie komunikácií a s tým súvisiacimi výkopovými prácami na cestách I., II., III. triedy a na miestnych komunikáciach na území mesta Košice


Vyhlásené: 09.03.1993
Platné od: 25.03.1993

Dokumenty

Text VZN č. 13 - 18,725  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky