Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.14: O Digitálnej technickej mape Košíc


Vyhlásené: 09.03.1993
Platné od: 25.03.1993

Dokumenty

Text VZN č. 14 - 11,93  kB
Príloha č.1 EVIDENČNÝ LIST správcu inžinierskych sietí - 3,857  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky