Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.16: O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi


Vyhlásené: 07.06.1993
Platné od: 21.06.1993

Dokumenty

Zrušené a nahradené VZN č. 64/2003 - 11,723  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky