Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.18: Zásady používania erbu mesta Košice


Vyhlásené: 14.09.1993
Platné od: 29.09.1993

Dokumenty

Text VZN č. 18 - 14,246  kB
Zrušené uznesením č.713 zo dňa 16.9.2013 - 9,99  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky