Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.19: O podmienkach chovu, manipulácie a odchyte zvierat na území mesta Košice


Vyhlásené: 01.10.1993
Platné od: 15.10.1993

Dokumenty

Text VZN č. 19 - 26,592  kB
Zrušené uzn. MZ č. 38/1999 - 2,328  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky