Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.20: O triedenom zbere separovaného odpadu


Vyhlásené: 14.10.1993
Platné od: 28.10.1993

Dokumenty

Text VZN č. 20 - 8,117  kB
Príloha č. 1 Triedenie druhotných surovín - 4,018  kB
Príloha č. 2 Zber a likvidácia nebezpeeného odpadu - 3,572  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 37 - 16,705  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky