Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.21: O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta


Vyhlásené: 17.01.1994
Platné od: 31.01.1994

Dokumenty

Text VZN č. 21 - 4,301  kB
Zrušené uznesením MZ č. 1084 z roku 2018 - 176,088  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky