Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.22: O zásadách používania vlajky mesta Košice


Vyhlásené: 12.01.1994
Platné od: 26.01.1994

Dokumenty

Text VZN č. 22 - 8,23  kB
Zrušené uznesením č.714 zo dňa 16.9.2013 - 10,988  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky