Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.23: O podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve pre slabšie vrstvy svojich obyvateľov


Vyhlásené: 03.10.1995
Platné od: 18.10.1995

Dokumenty

Text VZN č. 23 - 5,719  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 34/1996 - 8,689  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky