Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.26: O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca


Vyhlásené: 05.05.1995
Platné od: 01.07.1995

Dokumenty

Text VZN č. 26 - účinnosť VZN do 2.7.1995 - 287,568  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky