Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.26: O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca


Vyhlásené: 05.05.1995
Platné od: 01.07.1995

Dokumenty