Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.27: O stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca


Vyhlásené: 01.06.1995
Platné od: 30.06.1995

Dokumenty

Text VZN č. 27 - účinnosť VZN do 3.7.1995 - 292,479  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky