Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.27: O stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca


Vyhlásené: 01.06.1995
Platné od: 30.06.1995

Dokumenty