Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.28: O čistote


Vyhlásené: 16.01.1996
Platné od: 31.01.1996

Dokumenty

Text VZN č. 28 - 20,123  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 78 - 11,957  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky