Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.29: O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku


Vyhlásené: 03.10.1995
Platné od: 18.10.1995

Dokumenty

Text VZN č. 29 - 2,914  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky