Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.30: O zriaďovaní, správe, odstraňovaní zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb v meste Košice


Vyhlásené: 06.03.1996
Platné od: 21.03.1996

Dokumenty

Text VZN č. 30 - 6,449  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky