Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.71: O miestnych daniach


Vyhlásené: 10.12.2004
Platné od: 01.01.2005
Uznesenie: 628

Dokumenty

Text VZN č. 71 - 20,303  kB
Príloha č.1 Hodnota ornej pôdy a trvalých trávnych porastov podľa katastrálnych území mesta Košice - 42,406  kB
Príloha č.2 Hodnota stavebných pozemkov, záhrad a ostatných zastavaných plôch v SR v závislosti od veľkosti obce - 1,945  kB
Úplné znenie VZN č. 71 zverejnené 26.1.2006 - 100,5  kB
Úplné znenie VZN č.71 zverejnené 30.1.2009 - 217,57  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 132 - 191,361  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 635
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 931
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1237
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 360
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 624
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 671

Mestské podniky