Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.31: O režime plateného parkovania v meste Košice


Vyhlásené: 01.03.1996
Platné od: 16.03.1996

Dokumenty

Text VZN č. 31 - 16,33  kB
Príloha č.1 Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatok - 2,223  kB
Príloha č.2 Dopravné značenie D 56a, D 56b - 2,58  kB
Príloha č.3 Poplatky za parkovanie - 4,594  kB
Príloha č.4 Prevádzkový poriadok - 1,898  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 68 - 14,594  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky