Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.32: Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice


Vyhlásené: 15.05.1996
Platné od: 30.05.1996

Dokumenty

Text VZN č. 32 - 13,801  kB
Príloha č.1 ZÁSADY PRE TVORBU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA KOŠICE - 8,326  kB
Príloha č.2 LEGISLATÍIVNO - TECHNICKÉ POKYNY PRE TVORBU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ MESTA KOŠICE - 15,789  kB
Zrušené uznesením č. 642/2013 - 10,268  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky