Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.33: O zimnej údržbe


Vyhlásené: 21.10.1996
Platné od: 05.11.1996

Dokumenty

Text VZN č. 33 - 9,012  kB
Zrušené uznesením č. 448 z r. 2012 - 16,572  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky