Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.36: O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov


Vyhlásené: 03.06.1997
Platné od: 18.06.1997

Dokumenty

Text VZN č. 36 - 6,287  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 78 - 11,957  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky