Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.37: O nakladaní s komunálnym odpadom


Vyhlásené: 28.01.1998
Platné od: 12.02.1998

Dokumenty

Text VZN č. 37 - 16,705  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 59 - 25,047  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky