Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.38: O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta Košice


Vyhlásené: 18.06.1998
Platné od: 03.07.1998

Dokumenty

Text VZN č. 38 - 8,174  kB
Zrušené a nahradené VZN č. 76 - 10,389  kB

Zmeny a doplnky


Mestské podniky