Deň mesta Košice

Všeobecne záväzné nariadenie č.39: Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice


Vyhlásené: 07.07.1998
Platné od: 22.07.1998

Dokumenty

Text VZN č. 39 - 7,355  kB
Príloha č.1 Regulatívy pre usporiadanie územia hospodársko – sídelnej aglomerácie K o š i c e - 24,088  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 1 - 289,121  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 2 - 274,102  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 3 - 244,615  kB
Grafická príloha ZAD ÚPN Z Krásna - Na Hore - č. výkresu 3.1 - 290,088  kB
Grafická príloha č. 3/1 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: kasárne kpt. Jaroša - 463,965  kB
Grafická príloha č. 3/2 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Južná trieda - 289,697  kB
Grafická príloha č. 3/3 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Šebastovce - 150,254  kB
Grafická príloha č. 3/4 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Koš. Nová Ves - Cintorín - 328,467  kB
Grafická príloha č. 3/5 Zad ÚPN HSA Košice lokalita: Výslnie - 332,826  kB
Grafická príloha č.1 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Stará sečovská - Kankord - 401,994  kB
Grafická príloha č.2 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Šaca - Buzinská - 290,912  kB
Grafická príloha č.3 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Ferrocentrum - 398,857  kB
Grafická príloha č.4 ZaD ÚPN HSA Košice lokalita: Stará sečovská - Kankord, záber PPF - 352,605  kB
Grafická príloha k uzn.381/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokality: Krásna - Východ a V.Opátske - Pri nábreží a Záhrady - 1671,93  kB
Grafická príloha k uzn.576/2008 ZaD ÚPN HSA Košice - lokality: Moskovská, Pri cintoríne, Pri dome kultúry - 869,285  kB
Grafická príloha č.1 k uzn.625/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Za železnicou - Komplexný urbanistický návrh - 141,199  kB
Grafická príloha č.2 k uzn.625/2008 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Za železnicou - Vodné hospodárstvo - 1273,588  kB
Príloha č.1 k uzn.674/2008 Doplnok Regulatívov pre územný rozvoj - 25,395  kB
Grafická príloha 1b k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Regulatívy - 1114,674  kB
Grafická príloha 1c k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Trolejbusová - Regulatívy - 103,58  kB
Grafická príloha 2b k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Kompl. urban. návrh - 792,463  kB
Grafická príloha 2c k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Trolejbusová - Kompl. urban. návrh - 136,824  kB
Grafická príloha 3d k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Tech. infraštruktúra: elektrina - 593,598  kB
Grafická príloha 3e k uzn.741/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Hornádom - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn - 538,992  kB
Príloha č.1 a č.2 k uzn.773/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Kaštieľ - Regulatívy a kompl. urban. návrh - 363,633  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 793/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Napájadlá - Kompl. urban. návrh - 670,635  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Záväzná časť - 503,195  kB
Grafická príloha č.2a k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Kompl. urban. návrh - 683,982  kB
Grafická príloha č.3a k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Tech. infraštruktúra: voda, kanál - 502,693  kB
Grafická príloha č.3b k uzn. 794/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Magnezitárska - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn - 429,041  kB
Prílohy k uzn. 833/2009 Rozšírenie priem. parku Pereš - letisko, Kompl. urban. návrh, voda, teplo, plyn, el. siete - 793,789  kB
Príloha č.1 k uzn. 854/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Za Baránkom - Kompl. urban. návrh - 517,283  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Regulatívy - 121,211  kB
Grafická príloha č.2 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Kompl. urban. návrh - 546,154  kB
Grafická príloha č.4/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Vodné hospodárstvo - 429,213  kB
Grafická príloha č.5/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Tech. infraštruktúra: teplo, plyn - 487,73  kB
Grafická príloha č.6/1 k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Tech. infraštruktúra: el.energia - 443,221  kB
Grafická príloha k uzn. 910/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ľudvikov dvor - Schéma verejnoprosp. stavieb - 586,076  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 911/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Krásna, Golianova - Kompl. urban. návrh - 359,498  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 912/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Barca, Gavlovičova - Kompl. urban. návrh - 2052,836  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1003/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: VŠA - Regulatívy - 116,424  kB
Grafická príloha č.2 k uzn. 1003/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: VŠA - Kompl. urban. návrh - 337,563  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Zmena v regulatívoch - 74,086  kB
Grafická príloha 3/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Kompl. urban. návrh - 1163,99  kB
Grafická príloha 4/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Vodné hospodárstvo - 870,965  kB
Grafická príloha 5/1 k uzn. 1017/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Ťahanovce sever - Zásobovanie teplom a plynom - 810,277  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1018/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Čičky - Regulatívy - 42,852  kB
Grafická príloha 3/1 k uzn. 1018/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Čičky - Kompl. urban. návrh - 419,717  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1019/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Hraničná ul. - Kompl. urban. návrh - 433,025  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1021/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Kavečany východ - Kompl. urban. návrh - 487,361  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Regulatívy - 39,305  kB
Grafická príloha 3/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Kompl. urban. návrh - 78,932  kB
Grafická príloha 5/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Zásobovanie teplom a plynom - 2901,793  kB
Grafická príloha 6/1 k uzn. 1022/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Šaca USSteel - Zásobovanie el. energiou - 166,328  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Regulatívy - 294,031  kB
Grafická príloha 3/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Kompl. urban. návrh - 426,879  kB
Grafická príloha 4/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Vodné hospodárstvo - 1041,568  kB
Grafická príloha 5/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Zásobovanie teplom a plynom - 936,584  kB
Grafická príloha 6/1 k uzn. 1023/2009 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Girbeš - Zásobovanie el. energiou - 831,637  kB
Grafická príloha č.1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Regulatívy - 93,965  kB
Grafická príloha 2/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Verejná doprava - 393,211  kB
Grafická príloha 3/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Kompl. urban. návrh - 2204,621  kB
Grafická príloha 4/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Vodné hospodárstvo - 373,377  kB
Grafická príloha 5/1 k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Energetika - 416,266  kB
Grafická príloha k uzn. 1250/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: MČ Šaca - Verejno-prospešné stavby - 367,088  kB
Grafická príloha 1/1 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Kompl. urban. návrh - 340,389  kB
Grafická príloha 1/2 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Kompl. urban. návrh - 288,838  kB
Grafická príloha 2 k uzn. 1298/2010 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Vyšné Opátske - Zásobovanie el. energiou - 463,094  kB
Príloha č.1 k uzn. 1300/2010 ZaD ÚPN HSA Košice - Záväzné regulatívy - 308,344  kB
Príloha č.2 k uzn. 1300/2010 ZaD ÚPN HSA Košice - Kompl. urban. návrh - graf. príloha 3/1 až 3/11 - 3962,686  kB
Príloha č.1 k uzn. 28/2011 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Premyselný park Letisko - Záväzné regulatívy - 139,666  kB
Príloha č.2 k uzn. 28/2011 ZaD ÚPN HSA Košice, lokalita: Premyselný park Letisko - Kompl. urban. návrh - 578,58  kB
Príloha č.1 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Záväzná časť - 381,15  kB
Príloha č.2A k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urbanistický návrh - 1351,479  kB
Príloha č.2B-1 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra - 2243,303  kB
Príloha č.2B-2 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra - 2657,193  kB
Príloha č.2B-3 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Kompl. urb. návrh: Doprava, infraštruktúra - 1193,205  kB
Príloha č.3A k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Vodné hospodárstvo - 3859,703  kB
Príloha č.3B k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Teplo a plyn - 3438,041  kB
Príloha č.3C k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - El. energia - 3284,029  kB
Príloha č.4 k uzn. 381/2012 ZaD ÚPN HSA Košice 2011 - Dopravné vybavenie - 2468,902  kB
Príloha č.1 k uzn. 552/2013 ZaD ÚPN HSA Košice 2012 - Záväzná časť (text) - 654,719  kB
Príloha č.2 k uzn. 552/2013 Komplexný urbanistický návrh - lokality: Magnezitárska, Za Hornádom a Napájadlá - 1065,959  kB
Príloha č.3 k uzn. 552/2013 Technická infraštruktúra - lokality: Za Hornádom a Napájadlá - 758,055  kB
Príloha č.4 k uzn. 552/2013 Verejné a dopravné vybavenie - lokality: Magnezitárska, Za Hornádom a Napájadlá - 512,346  kB
Príloha č.1 k uzn. 729/2013 ZaD ÚPN HSA Košice 2013 - Záväzná časť (text) - 216,279  kB
Príloha č.2 k uzn. 729/2013 Schémy záväznej časti verejnoprospešných stavieb - 3437,156  kB
Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (1. časť) - 2363,965  kB
Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (2. časť) - 2602,523  kB
Príloha č.4 k uzn. 729/2013 Verejné a dopravné vybavenie (Legenda) - 2907,326  kB
Príloha č.1 k uzn. 890/2014 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 - 94, Záväzná časť - 1725,76  kB
Príloha č.2 k uzn. 890/2014 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2013 č. 86 - 94, Komplexný urbanistický návrh - 2356,9  kB
Príloha č.1 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Záväzná časť - 861,582  kB
Príloha č.2 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Komplexný urbanistický návrh - 1124,021  kB
Príloha č.3 k uzn. 138/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2014 č. 95 - 99, Technická infraštruktúra - 397,883  kB
Príloha k uzn. 285/2015 ÚPN HSA Košice, Zmeny a doplnky 2015 - Sprievodná správa - 195,443  kB
Príloha č.1 k uzn. 285/2015 Regulatívy pre usporiadanie územia - záväzná časť - 2322,945  kB
Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 100, 101 a 106 - 3717,596  kB
Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 102, 103 a 104 - 2224,973  kB
Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 105 a 108 - 3512,916  kB
Príloha č.2 k uzn. 285/2015 Komplexný urbanistický návrh č. 109 - 2992,443  kB
Príloha č.3 k uzn. 285/2015 Vodné hospodárstvo - 1826,391  kB
Príloha č.3 k uzn. 285/2015 Zásobovanie e. energiou a plynom - 2431,598  kB
Príloha č.4 k uzn. 285/2015 Verejné dopravné vybavenie - 3155,547  kB
Príloha č.5 k uzn. 285/2015 ÚPN HSA legenda - 3033,846  kB
Príloha č.1 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Sprievodná správa a záväzná časť - 1477,396  kB
Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Schémy záväznej časti - MĆ Barca, MČ Luník IX - 2763,336  kB
Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Schémy záväznej časti - MĆ Nad jazerom, MČ Juh - 2393,914  kB
Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Komplexný urbanistický návrh - MČ Lunik IX - 1480,857  kB
Príloha č.2 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Komplexný urbanistický návrh - MČ Nad jazerom a Legenda - 3062,117  kB
Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /1 - 2482,576  kB
Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /2 - 2779,395  kB
Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /3 - 1919,584  kB
Príloha č.3 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Zásobovanie el. energiou /4 - 2306,727  kB
Príloha č.4 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Verejné dopravné vybavenie - 1402,281  kB
Príloha č.5 k uzn. 743/2017 ZaD ÚPN HSA KE 2016/2 - Informatívna situácia riešených lokalít - 2201,557  kB
Príloha č.1 k uzn. 477/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Východné mesto - 465,418  kB
Príloha č.2 k uzn. 477/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Východné mesto - náložka - 409,004  kB
Príloha č.1 k uzn. 675/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Heringeš - 356,695  kB
Príloha č.2 k uzn. 675/2008 ZaD Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Heringeš - náložka - 302,037  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Informatívna situácia riešených lokalít - 2235,648  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 123 - 124 MČ Lorinčík - Komplexný urb. návrh - lokality: Pri Lorinčíku, Breziny Východ - 2595,027  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 125 MČ Darg. hrdinov - Komplexný urb. návrh - lokalita: Stará Sečovská cesta - 2746,396  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 126 MČ Západ - Komplexný urb. návrh - lokalita: Grot - 3182,295  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 127 MČ Juh - Komplexný urb. návrh - lokalita: Žižkova - 3203,764  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 128 MČ Krásna - Komplexný urb. návrh - lokalita: na Močidlách - 1980,506  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 129 MČ Staré mesto, Západ - Komplexný urb. návrh - lokalita: Vojenská - 3244,236  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 130 MČ Ťahanovce - Komplexný urb. návrh - lokalita: Krematórium - 2849,992  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 132 MČ Ťahanovce - Komplexný urb. návrh - lokalita: Pri cintoríne - 3004,123  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - zmena č. 133 MČ Kavečany - Komplexný urb. návrh - lokalita: Vitalina - 2508,129  kB
Grafická príloha k uzn. 1018/2018 - Legenda - 283,469  kB
Príloha k uzn. 1018/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Záväzná textová časť - 731,174  kB
Príloha k uzn. 1085/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Záväzná textová časť - 256,75  kB
Príloha k uzn. 1085/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2017 Informatívna situácia riešených lokalít - 2235,648  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 123 - 124 MČ Lorinčík - Komplexný urb. návrh - lokality: Pri Lorinčíku, Breziny Východ - 2595,027  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 125 MČ Darg. hrdinov - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Stará Sečovská cesta - 2746,396  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 126 MČ Západ - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Grot - 3182,295  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 127 MČ Juh - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Žižkova - 3203,764  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 128 MČ Krásna - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: na Močidlách - 1980,506  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 129 MČ Staré mesto, Západ - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Vojenská - 3244,236  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 130 MČ Ťahanovce - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Krematórium - 2849,992  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 132 MČ Ťahanovce - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Pri cintoríne - 3004,123  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - zmena č. 133 MČ Kavečany - Komplexný urbanistický návrh - lokalita: Vitalina - 2508,129  kB
Grafická príloha k uzn. 1085/2018 - Legenda - 283,469  kB
Príloha č.1 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Sprievodná správa - 87,34  kB
Príloha č.2 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Záväzná časť - 104,143  kB
Príloha č.3 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Situacia - 644,197  kB
Príloha č.4 k uzn. 1145/2018 ÚPN HSA Košice, ZaD 2018, lokalita Grot - Schéma záv.časti - 2934,793  kB
Príloha k uzn. 1227/2018 - ÚPN HSA Košice, ZaD 2018 Záväzná textová časť - 291,324  kB
Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.134 lokalita: Stará sladovňa - Kompl. urb. návrh a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb - 3017,398  kB
Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.135 lokalita: Všešportový areál - Kompl. urb. návrh a verejné dopravné vybavenie - 3256,281  kB
Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.137 Koš. N. Ves, lokalita - pri cintoríne - Zásobovanie el. energiou a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb - 1517,217  kB
Grafická príloha k uzn. 1227/2018 - zmena č.138 Šebastovce - Zásobovanie teplom a plynom a schéma záv. časti a verejnoprosp. stavieb - 1125,199  kB

Zmeny a doplnky

Zmena VZN v r. 1998 na základe uznesenia č. 868 a 957
Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 293
Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 423
Zmena VZN v r. 2000 na základe uznesenia č. 472
Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 661
Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 702
Zmena VZN v r. 2001 na základe uznesenia č. 772
Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 885
Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 991
Zmena VZN v r. 2002 na základe uznesenia č. 992
Zmena VZN v r. 2003 na zaklade uznesenia č. 78
Zmena VZN v r. 2004 na zaklade uznesenia č. 463
Zmena VZN v r. 2004 na základe uznesenia 584
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 845
Zmena VZN v r. 2005 na zaklade uznesenia č. 849
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 985
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 988
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1040
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1153
Zmena VZN v r. 2006 na zaklade uznesenia č. 1239
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 170
Zmena VZN v r. 2007 na zaklade uznesenia č. 309
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 381
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 576
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 625
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 674
Zmena VZN v r. 2008 na zaklade uznesenia č. 675
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 741
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 773
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 793
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 794
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 833
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 854
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 910
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 911
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 912
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1003
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1017
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1018
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1019
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1021
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1022
Zmena VZN v r. 2009 na zaklade uznesenia č. 1023
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1250
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1298
Zmena VZN v r. 2010 na zaklade uznesenia č. 1300
Zmena VZN v r. 2011 na zaklade uznesenia č. 28
Zmena VZN v r. 2012 na zaklade uznesenia č. 381
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 552
Zmena VZN v r. 2013 na zaklade uznesenia č. 729
Zmena VZN v r. 2014 na zaklade uznesenia č. 890
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 138
Zmena VZN v r. 2015 na zaklade uznesenia č. 285
Zmena VZN v r. 2017 na zaklade uznesenia č. 743
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1018
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1085
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1145
Zmena VZN v r. 2018 na zaklade uznesenia č. 1227

Mestské podniky